A közösségi oldalak felemelkedése nem csak a személyközi kommunikációt alakítja át, hanem a vásárlói magatartást is. A kulcskérdést, hogy a különböző márkák, hogyan találják meg az utat vásárlóikhoz,megválaszolandó a vállalatok leggyakrabban a PR szakemberekhez fordulnak.

 

 

Ennél fogva elengedhetetlen, hogy a reklámszakma szakértői megtanulják, hogyan tudják felhasználni a közösségi hálózatokat jól ismert céljaik eléréséhez, és elsőként megértsék, miért veszi rá az embereket egy termék megvásárlására egy „Facebook-post”. A Skywrite legfrissebb kutatása tökéletesen mutatja, hogy a közösségi oldalak, és kiemelten a Facebook, milyen jelentős vásárlásösztönző hatással vannak a felhasználókra.

 

 

A felmérés alapján, amit öt európai országban végeztek el, az emberek háromnegyede behatóan tanulmányoz egy terméket vagy szolgáltatást, ha azt egy közösségi oldalon egy ismerős ajánlja. Az angol vásárlókra gyakorolt hatás a legkedvezőtlenebb (58%-uk olvas az ajánlást követően részletesen utána a terméknek vagy szolgáltatásnak), miközben a német fogyasztókat befolyásolja leginkább ismerőseik Facebook bejegyzése (82% tanulmányozza a javasolt terméket).

 

A britek majdnem fele (43%) szívesebben vásárol olyan oldalról, amit egy közösségi oldalon keresztül ismert meg. A féfiakra szembeötlően igaz ez, hiszen 52%-uk vallja mindezt, míg a nőknél ugyanez az arány csupán 35%.

 

Emma Hazan, a Skywrite vezérigazgatója, úgy gondolja, hogy a kutatás remekül rámutat arra, hogy a közösségi média arra ösztönzi a fogyasztókat, és jelentősen a férfiakat, hogy vásároljanak. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, mutat rá az igazgatóasszony, hogy a hirdetéseknek továbbra is jelentős szerep jut az eladási számok alakításában. „Jelenleg a termékeket mind a hagyományos módokon, mind az új típusú felületeken is reklámozni kell, ha maximalizálni kívánjuk a megszólított vásárlók számát. „ – mondta Emma Hazan.

 

Ha az okokat keressük, hogy tudniillik miért hat ilyen jelentősen mértékben az emberekre a közösségi médián keresztül szerzet információ, akkor azt kell vizsgálnunk, hogy milyen az emberek kapcsolata, viszonya barátaikhoz. Vince Miller, aki óraadó a Szociológiai és Kulturális Tanszéken a Kenti Egyetemen, állítja, hogy semmiképpen sem egy új jelenségről van szó, amikor is az emberek ismerőseik ajánlását követve döntenek egy termék megvásárlása mellett. „Sok szociológus úgy véli, hogy a társadalmak és más közösségek egyre gyorsabban mobilizálódnak, és ennek hatására az emberek kapcsolata a közösség többi tagjához, annak megnyilvánulásai, már nem elsődlegesen földrajzilag determináltak. Ennek megfelelően ezek a kapcsolatok egyre inkább a digitális telekommunikációs eszközök használatával történnek, úgymint a mobiltelefon és természetesen az Internet.” – vélekedik Vince Miller.

 

Ahogy az társadalmak tagjai egyre jelentősebben online jelenlétet produkálnak, úgy az üzleti világnak is követnie kell célközönségét az Internet bugyraiba. Miller szerint „ha a közösségi oldalakon, például a Facebook-on is, folyó „életet” úgy fogjuk fel, mint egy állandóan megújuló és soha véget nem érő párbeszédet, ami összehozza az embereket, akkor logikusnak tűnik azt javasolni, hogy a vásárlókat megszólítani kívánó üzlet is részese legyen ennek a párbeszédnek.”